Garantii

Honex OÜ omab suuri kogemusi ehitusvaldkonnas. Teie tellimused saavad täidetud kiirelt, kvaliteetselt ning vastavalt tehnoloogilise protsessi nõuetele. Teostatud töödel on garantii kuni 5 aastat.

Leping meiega tagab teie elamus tehtud tööde vastupidavuse garantii aastakümneteks.